Brandnotat i samarbejde med Langmach Ribe

 

Brandnotatet beskriver de brandtekniske forhold vedr. brug af wedi byggeplade på vægge og gulve i Danmark. Brandnotatet bliver løbende opdateret og indeholder de gældende lovkrav mm.

Rådgivning til wedi projekter

 

Langmach Ribe har gennem samarbejdet med wedi et grundlæggende kendskab til wedis produkter. Samarbejdet med wedi indebærer, at Langmach Ribe kan være behjælpelig med anvendelse af wedis produkter i om-, til- og nybyggerier med særligt fokus på brand. Langmach Ribe har et bredt kendskab til anvendelse af wedis produkter i konstruktionsopbygninger samt viden om brandkrav, lydkrav og højdeforskel i gulvniveau samt vægtudfordringer. Langmach Ribe kan rådgive i forhold til det enkelte projekt eller bistå projektets rådgiver. Langmach Ribe har gennem flere år samarbejdet med wedi på flere projekter i både Danmark og Europa. Samarbejdet har bl.a. udmøntet sig i brandtest af wedis produkter. Wedi afholder udgifter for Langmach Ribes rådgivningsydelse i forbindelse med wedi projekter.

brandraadgivning
Langmach Ribe

Om Langmach Ribe

 

Langmach Ribe leverer rådgivning inden for brand og byggeri til kommuner, arkitekter, entreprenører,
industri og erhverv ved om-, til- og nybygninger. De har fokus på forebyggelse af brand, sikring og personsikkerhed for at nedbringe risici og skadesfrekvens.
Virksomheden er beliggende i Ribe, men har berøringsflade over hele Danmark og dele af Europa og Verden. Langmach Ribe er certificeret brandrådgiver med indgående kendskab, til hvilke krav der stilles i relation til brand ved om-, til- og nybyggerier, hvor der udarbejdes brandteknisk dokumentation i byggesager.

Se mere på forebygbrand.dk

brandnotat-download
brandnotat

Download brandnotat

Brandnotatet beskriver de brandtekniske forhold vedr. brug af wedi byggeplade på vægge og gulve i Danmark. Brandnotatet bliver løbende opdateret og indeholder de gældende lovkrav mm.
Dokumentet udleveres til alle kunder, der måtte ønske det. wedi hjælper også gerne via vores samarbejdspartner på brandrådgivning med en teknisk beskrivelse i henhold til det enkelte projekt, som kan bruges af den gældende brandrådgiver, på den enkelte byggesag

Det er vigtigt for os at være uvildige rådgivere med fokus på forebyggelse af brand. Vi har en høj faglighed og lægger vægt på tillid og fleksibilitet i samarbejdet. Det er vigtigt for os, at det skal være en god oplevelse at søge hjælp og rådgivning hos os.

Ivan Langmach, Indehaver Langmach Ribe